December 8, 2021 – Seminar “A new concept of electronics engineers education” (in Polish)

Uprzejmie zapraszamy na seminarium dydaktyczne poświęcone nowatorskiemu podejściu do kształcenia w zakresie elektroniki na uczelni wyższej.

Prelegent: dr inż. Andrzej Karpiuk, Katedra Automatyki i Robotyki

W referacie zaprezentowana zostanie nowa koncepcja kształcenia elektroników, wdrażana od kilku lat w Norwegian University of Science and Technology – jednej z najlepszych uczelni norweskich, zajmującej również wysokie miejsca w rankingach światowych. Przedstawione zostaną: główne założenia reformy kształcenia, formy i sposoby prowadzenia zajęć, program studiów oraz opinie studentów.

MS Teams, grupa: Wydział Elektryczny. 8 grudnia 2021 r. (środa), 10:15.

Udział w seminarium przez logowanie się do MS Teams i dostęp poprzez Kalendarz lub bezpośrednio.